هک ماهواره و کلی عکس

هک ماهواره و کلی عکس

TPS PACK & TPS.BIN

Today every time Update*** 17.8***WITHOUT IRDETO ***v_keys.db update***RTV I & DREAM TV ,DISHNETWORK, EUSKATEL TPS PACK and TPS.BIN up to 18.8 2008 ok***
New Today

 

RTVI HOTBIRD 16/08/2008 DCW KEY 
RTVi Europe 05 00 39 D2 {05 74 5D D6 DB B5 AF 3F 3D DD 57 71 5F 56 10 C5}}
RTVI Nashe Kino 05 00 39 D4 {D1 C8 DF 78 2E 54 87 09 E2 07 E0 C9 24 CA FF ED}}
RTVi Detsky 05 00 39 D3 { 11 DA 39 24 AF D3 8E 10 8B 40 41 0C F3 C5 BF 77}}
RTVi ME 05 00 39 D7 { 20 74 2B BF 3B 15 AF FF BD A1 76 D4 CD 87 3B 8F}}

Dish Network ident: 0101 16-08/2008 
KEY 00 : 1D D4 B1 CA B9 EE 29 6D CE 49 71 AD 19 FE FE BA 

 

N 4601 00 8E8625760D3B4F10445F93F482C4ABDF ; Euskaltel-Telecable 
N 4701 00 8E8625760D3B4F10445F93F482C4ABDF ; Euskaltel-Telecable 
N 4E01 01 95BDE2B5393462B2  ; DREAM TV (146E)
N 4F01 01 95BDE2B5393462B2  ; DREAM TV (146E)
N 0907 00 3717CD3A94913D054F0DBB301FDDAD72 ; Bell Express Vu (Canada)
N 0801 00 A431AEFF85171F129986EE3B61AC8424 ; Bell Express Vu (Canada)
N 0901 00 A431AEFF85171F129986EE3B61AC8424 ; Bell Express Vu (Canada)
N 7101 01 1F48091ED1F2ED956CD8CB000A455EBD ; Polsat (13E)
N 4B11 00 0A476117CADA9A8B3AB2DC08272F1156 ; Spain Cable TV
I 0604 08 CC9D8D74E5FD723EED9F29066E43A5F4 ; Art (7W)
I 060400 08 CC9D8D74E5FD723EED9F29066E43A5F4 ; Art Vplug (7W)
F 37870CEB 00 486791406FAC5C77 ; S e x On TV Gold (13E)
F 37870CEB 01 0666B92564F1C318 ; S e x On TV Gold (13E)
F 378B0CEC 00 302465B90F98BE65 ; S e x On TV Diamond (13E)
F 378B0CEC 01 93028015A68D5A8D ; S e x On TV Diamond (13E)
F 03E61D50 00 F0768AF0DCFE9872 ; S e x On TV Silver (9E)
F 03E61D50 01 935D4D3D4D7A07CE ; S e x On TV Silver (9E)
F 03E71D51 00 C1B7E75F2F148ED1 ; S e x  On TV Cristal (9E)
F 03E71D51 01 5E935C4D488AFACC ; S e x On TV Cristal (9E)
> N 7301 00 456ED2A5E3C1A88B ; Cablecom Swiss cable
N 7301 01 4DA9ED1CAAC16328 ; Cablecom Swiss cable
N 5D01 00 87E8F94E399BEBB0 ; C&W (UK Cable)
S 002A 0D B76164B7527F291C ; Mediatech (4W)
F 21ad1019 00 67adcee222e27c80 ;inxtc Tv (13E)
F 21ad1019 01 815dfddb58a1ada6 ;inxtc Tv (13E)
S 006A 0D C4A2C18D2A12A8C8 ; Canal+ Digitaal NL (19.2E)
S 006C 0D 8EB09C12561D1360 ; TV Vlaanderen (19.2E)
S 0084 0D 03BA6A0DFCB5913E ; NumeriCable (13E)
S 0085 0D E111F74B27610341 ; FRANCE TELEKOM CABLE (13E-19E)
S 0086 0D 62A1F06C2FA8D1C1 ; Pro tv (13E)
S 0081 0D 2044A5C68DC492DA ; canalsat (19E)
S 0080 0D B34270D79B3D7788 ; canalsat (19E)
S 0065 0D 09A6BA930E5F3B22 ; Cyfra+ (13E)
S 0030 0D 6162020211190922 ; RAI (13E)

 

RTVi Detsky 05 00 39 D3 { CB 70 2A 65 05 6D E6 58 E0 28 8F 97 93 55 F5 DD }}
RTVi Europe 05 00 39 D2 { 2C 95 11 D2 64 C9 46 73 F2 D2 15 D9 57 D4 E8 13 }}
RTVi ME 05 00 39 D7 { A6 35 02 DD 60 90 69 59 BC 87 F8 3B C0 5E 6D 8B }}
RTVI Nashe Kino 05 00 39 D4 { D7 BB 2C BE F8 1D E3 F8 94 5C 87 77 0D C9 BA 90 }}

 


NTV mir 5E, 12380H CW KEY 09/08/2008
KEY:9472767C0429BCE9E7083423F3B3F99F
TT on Astra 2B @ 28.2°E Freq: 12480 V 27500 DCW KEY 
KEY: 95 54 E5 CE 54 B8 D0 DC 00 00 00 00 00 00 00 00
12304 H 27500 2/3 : Five T2 DCW KEY Astra2 28°E 22-07-2008
KEY: 0438639FBEDAF9910000000000000000
MTV Trax (28.2E) CW KEY
KEY:4B0FC41E1016385E0000000000000000
Big Brother (Chanel name:12005)Freq(12480 V 27500)@28.2E CW SID:2EE5 Caid 0960
KEY: 22CB938084AF97CA0000000000000000

 

 ART NILE SAT 7W IRDETO2 IDENT : 060400 14-08-2008 
Key 08 : 47 B6 C6 D1 E5 EC 71 C2 F6 09 C8 CC 2A BC 3F 8F active

Key 06 : F6 5E 2B 4B 10 58 F0 DA 84 27 9B 56 1F 68 27 9D NEXT

TPS PACK  & TPS.BIN


+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم مرداد ۱۳۸۷ساعت 15:32  توسط یونس  | 

عکسهای سیلوستر استلونه sylvester stallone

عکسهای سیلوستر استلونه

روی ادامه مطلب کلیک کنیدادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم مرداد ۱۳۸۷ساعت 15:31  توسط یونس  | 

آخرین کد

سلام بر همه

آقا مهرداد وبلاگت درست نیست خرابه

 vPlug 2.3.6.0

ورژن جدید مشکل n1 درست شد
TPS PACK  & TPS.BINToday every time Update*** 5.8*** Canal+ Digitaal & TV Vlaanderen ***inxtc Tv dcw*** ART AUTOUPDATE keys***sex gold , diamont ,silver and crystal *** DISH NETWORK 01***EUSKATEL CABLE TV 00*** TPS PACK and TPS.BIN up to 6.8 is 100% ok ***
New Today
DREAM Ident: 4E 01 / 4F 01 @ 146E Agila 2 05-8/2008 
Key 01: 14D6B4D8B92DBCED 

Euskaltel cable tv NAGRAVISION2 PROVIDER :4701/ 4601 05-8/2008 
key01: E538F9991D3EB5D066856799CF330137 

Dish Network ident: 0101 05-08/2008 
Key 00: A318F0038DF53CCA78C8C7B43A212930 

ART NILE SAT IRDETO2 60400 04-08-2008 
KEY06: 3C 26 55 AA 2C D9 B1 BC 8B 72 A8 09 8A 68 03 E0 active
Key 08 : 0C 3D 00 E8 E5 38 33 76 E4 C3 D0 77 67 29 66 43 NEXT 

F 21ad1019 00 67adcee222e27c80 ;inxtc Tv (13E)
F 21ad1019 01 815dfddb58a1ada6 ;inxtc Tv (13E)
i n x tc Tv=67adcee222e27c80815dfddb58a1ada6 

S 006A 0D C4A2C18D2A12A8C8 ; Canal+ Digitaal NL (19.2E)
S 006C 0D 8EB09C12561D1360 ; TV Vlaanderen (19.2E) 
N 0001 01 34B21E55018B192B0E14EA0AA1041538 ; DishNetwork (USA)
N 0101 01 34B21E55018B192B0E14EA0AA1041538 ; DishNetwork (USA)
N 4601 00 72421C9F82025D19E9B749BAEBC0834B ; Euskaltel-Telecable 
N 4701 00 72421C9F82025D19E9B749BAEBC0834B ; Euskaltel-Telecable 

N 7101  00: 25EFBE311E68B85299AB971F817E2945 ;POLSAT

N 2111 01 8E31EFBDD2D876A5947ABB07B6E813F5; DigiTV
N 0501 00 F0C50759E552A55D06AF0965B8A9E468; Premiere
N 1102 01 FAD9E99827B3D66B624FA382E52615E1; UnityMedia
N C101 01 11470A91AC429A16931FEFA343031426; GLOBELCAST 97W 
N 0901 01 7594E2F4D3F93AF868518DFB5ABB2E34; Bell Express Vu (Canada)

 

MTV TRAX=4B0FC41E1016385E0000000000000000 28.2E
Five T2 = 0438639FBEDAF9910000000000000000
Big Brother (Chanel name:12005)Freq(12480 V 27500)@28.2E 
CW SID:2EE5 Caid 0960 KEY: 22CB938084AF97CA0000000000000000 

 

F 37870CEB 00 6F4694495313278D ;S e x On TV Gold (13°E)
F 37870CEB 01 F503C1B9EEF719FE ;S e x On TV Gold (13°E)
F 378B0CEC 00 C9DF9941A50407B0 ;S e x On TV Diamond (13°E)
F 378B0CEC 01 4B03B705334AF673 ;S  e x On TV Diamond (13°E)
******************************
F 03E71D51 00 D2721D61934AB18E ;S e x On TV Cristal (9E)
F 03E71D51 01 97734C56C41FCBAE ; s e x On TV Cristal (9E)
F 03E61D50 00 EF6B227CADC075E2 ;S e x On TV Silver (9E)
F 03E61D50 01 CDC86C0137E5D8F4 ;S e  x  On TV Silver (9E)
******************************
F 37871DB1 00 6F4694495313278D ;S*x On TV Gold (5°W)
F 37871DB1 01 F503C1B9EEF719FE ;S*x On TV Gold (5°W)
F 37911DB2 00 C9DF9941A50407B0 ;S*x On TV Diamond (5°W)
F 37911DB2 01 4B03B705334AF673 ;S*x On TV Diamond (5°W)
===================================================

 

[0500 3787] 6F 46 94 49 53 13 27 8D F5 03 C1 B9 EE F7 19 FE<<< [0500 378B] C9 DF 99 41 A5 04 07 B0 4B 03 B7 05 33 4A F6 73<< [0500 03E6] EF 6B 22 7C AD C0 75 E2 CD C8 6C 01 37 E5 D8 F4<< [0500 03E7] D2 72 1D 61 93 4A B1 8E 97 73 4C 56 C4 1F CB AE<<

 

[


+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم مرداد ۱۳۸۷ساعت 22:50  توسط یونس  | 

vPlug 2.3.6.0

اینم وی پلاگین جدید

 vPlug 2.3.6.0

اینم

TPS PACK  & TPS.BIN+ نوشته شده در  جمعه یازدهم مرداد ۱۳۸۷ساعت 15:21  توسط یونس  | 

TPS PACK & TPS.BIN

Today every time Update*** 30.7*** Spain Cable TV 00 ***POLSAT 00*** DREAM TV 00***EUSKATEL TELECABLE 01*** ART 08 ***TPS PACK and TPS.BIN UP TO 31.7 100% OK***

N 4B11 00 817CCE06818933440C5F1176A0FF3F62;Spain Cable TV
New Today
N 2111 01 8E31EFBDD2D876A5947ABB07B6E813F5; DigiTV
N 0501 00 F0C50759E552A55D06AF0965B8A9E468; Premiere
N 1102 01 FAD9E99827B3D66B624FA382E52615E1;UnityMedia
N C101 01 11470A91AC429A16931FEFA343031426; GLOBELCAST 97W 
N 0801 00  766FB701F42193B901D734D6A0B45584; Bell Express Vu (Canada) 
New Today
N 0901 00 766FB701F42193B901D734D6A0B45584;Bell Express Vu (Canada)
New Today
N 4601 01  A560C171C7CA1D2E748C73416AD18DC6; Euskaltel-Telecable 
N 4701 01  A560C171C7CA1D2E748C73416AD18DC6;  Euskaltel-Telecable 
N 5401 00 fee3c58d05b40b4d
New Today
N 5401 01 78ad2a3f8f2d1b9d NTL (UK Cable) 
New Today
N 5C01 00 1AC8AD6CBF63EF90 ; C&W (UK Cable) 
N 5A01 01 F49DB7BCB1099806;TELEWEST (UK Cable) 
N 4E01 00   f1df6a3d240cd28d  ;DREAM TV (146E) 
New Today
N 4F01 00   f1df6a3d240cd28d ;DREAM TV (146E)
 
New Today
N 7101 00  0509B4D58B9E3FCFAA53E44EECC0936B ; Polsat (13E) 
N 0001 00:  1EC7D41B36707945F83BD290B5346B96 ; DISH NETWORK
New Today
N 0101 00 : 1EC7D41B36707945F83BD290B5346B96; DISH NETWORK
New Today

 

RAI Hotbird seca2 Ident: 0030(02E2) freq:10992-v-27500 28/07/2008
S 0030 0C 456912046db6a0ee ==> ACTIVE

 

 ACTIVE
I 060400 06  C61644957557A9B530CAA7EEF4674D20
Key08: 74 AD B4 2E 9E A4 03 E6 69 1E AD 28 97 29 36 DF  NEXT

 

JSC SPORT +1+2+3 NILESAT 7W 29-07-2008 
JSC+1 = 45223CA385FD8D0F0D772EB2E728DEED
JSC+2 = 3575ED9752EC83C13FC64247E86365B0
JSC+3 = 33D0CACD376C5F02924B1FFC7F4E905D

 

MTV TRAX=4B0FC41E1016385E0000000000000000 28.2E
Five T2 = 0438639FBEDAF9910000000000000000
Big Brother (Chanel name:12005)Freq(12480 V 27500)@28.2E 
CW SID:2EE5 Caid 0960 KEY: 22CB938084AF97CA0000000000000000 

 

RTVi Detsky 05 00 39 D3 { 8B E8 C0 33 13 FB 77 85 3E 9C ED C7 3E 71 BF 6E }}
RTVi Europe 05 00 39 D2 { 9E 17 71 26 3B 38 80 F3 0C 98 20 C4 83 0A 96 23 }}
RTVi ME 05 00 39 D7 { 44 25 81 EA 09 35 FC 3A 0E 4D 8B E6 11 97 F1 99 }}
RTVI Nashe Kino 05 00 39 D4 { 74 07 63 DE 43 1D 6B CB 0A 96 1C BC 82 C8 32 7C

TPS PACK  & TPS.BIN


+ نوشته شده در  پنجشنبه دهم مرداد ۱۳۸۷ساعت 4:9  توسط یونس  | 

اخبار ماهواره

BADR 6: این ماهواره هم که جدیدا پرتاب شد دیروز در 20 درجه تست شد و قرار هست که به زودی در 26 درجه قرار بگیره و این ماهواره دارای 20 تراسپوردر KU BAND و 24 تراسپوردر C BAND هست. که ماهواره BADR C هم احتمالا جای خودش رو به این ماهواره خواهد داد

TURKSAT 1C:  این ماهواره از دور خارج شده که به جای این ماهواره TURKSAT 3A  در مدار قرار گرفته از مدار 42 درجه خارج شده و مشخص نیست که هدف چی هست اما فعلا در 31 درجه قرار گرفته! این درجه اگه دوستان یادشون باشه قبلا درجه ای بود که ماهواره TURKSAT 1B قرار داشت و الان هم ماهواره ASTRA 1D قرار داره! هنوز مشخص نیست که ایا این ماهواره 1C  در این موقعیت میخواد ادامه فعالیت بده و یا کلا از کار خواهد افتاد!

 

RUSSIAN CHANNEL:  اگه یادتون باشه چندین هفته پیش خبری دادم از مشکلات ماهواره EXPRESS AM 2 که سرانجام این مشکلات نتونست حل بشه و همین امر باعث شد تمام کانالهای روسی که در این ماهواره قرار دارن طبق اطلاعیه اعلام کنن از این ماهواره که در 80 درجه قرار داره به زودی به ماهواره EXPRESS AM 33 که جدیدا در ماه جون در مدار 96.5 قرار گرفته منتقل خواهند شد! این انتقال در مورد تمام کانالهای روسی هست و شاید زمانی که در سال 2010 ماهواره EXPERSS AM 4  جای ماهواره معیوب EXPERSS AM 2 رو گرفت این کانالها دوباره در 80 درجه قرار بگیرن! اما به زودی کل کانالهای روسی این ماهواره به EXPERSS AM 33 منتقل خواهند شد

CANALTPS: خبری که از این پکیج هست اینه که 80 درصد مشترکین قبلی TPS  با شرکت جدیدا ادامه قرارداد دادن و کارهای مربوط به این مشترکین هم انجام شده و همین نشونه این هست که روزهای اخری هست که پکیج TPS  در هاتبرد دیده میشه و به زودی این پکیج از هاتبرد خداحافظی خواهد کرد و به صورت ادغام شده در ماهواره ASTRA در 19 درجه فصل جدیدی رو اغاز خواهند کرد.


http://siayosefi2.blogfa.com/
+ نوشته شده در  پنجشنبه دهم مرداد ۱۳۸۷ساعت 4:8  توسط یونس  | 

TPS PACK & TPS.BIN

Today every time Update*** 27.7*** DREAM 01 ***Bell ExpressVu 01 *** Polsat 01 ***RTV I DCW***DISH NETWORK 00 *** TPS PACK and TPS.BIN UP TO 29.7 2008 100% OK***
New Today
N 2111 01 8E31EFBDD2D876A5947ABB07B6E813F5; DigiTV
N 0501 00 F0C50759E552A55D06AF0965B8A9E468; Premiere
N 1102 01 FAD9E99827B3D66B624FA382E52615E1;UnityMedia
N C101 01 11470A91AC429A16931FEFA343031426; GLOBELCAST 97W 
N 0801 01  301EEA8D2221D42117488D4BE02A30B3; Bell Express Vu (Canada) 
New Today
N 0901 01  301EEA8D2221D42117488D4BE02A30B3 ;Bell Express Vu (Canada)
New Today
N 4601 01  694F0F2E3FD332D64162E7292CC49C80; Euskaltel-Telecable 
N 4701 01  694F0F2E3FD332D64162E7292CC49C80 Euskaltel-Telecable 
N 5401 01 2D5F900163A06DF3 ; NTL (UK Cable) 
N 5C01 01 ABC45B7754098CCC ; C&W (UK Cable) 
N 5A01 00 7E42DC21A5C298CA ;TELEWEST (UK Cable) 
N 4E01 01  118E7A983BEDE7EB; DREAM TV (146E) 
New Today
N 4F01 01  118E7A983BEDE7EB ; DREAM TV (146E)
 
New Today
N 7101 01  88BBEDF8C4C0F45C958E74037A80CBDF ; Polsat (13E) 
N 0001 00:  6B42BC663EB7CA1897E9BAF46F97FF8E ; DISH NETWORK
New Today
N 0101 00 : 6B42BC663EB7CA1897E9BAF46F97FF8E; DISH NETWORK
New Today

F 106B0506 00 0438639FBEDAF991 ; Five T2 28E CW 
F 106B0506 01 0000000000000000 ; Five T2 28E CW 
F 1B6D050B 00 4B0FC41E1016385E ; MTV Trax 28.2E 
F 1B6D050B 01 0000000000000000 ; MTV Trax 28.2E
N 4B11 00 D40B16036049E748B3DC1B604E9F5F9F ; Spain Cable TV 
F 37870CEB 00 6FC2003143EB5482 ;Sex On TV Gold (13E)
F 37870CEB 01 2522DE250AF9C3C6 ;Sex On TV Gold (13E)
F 378B0CEC 00 92D3B81D9194688D ;Sex On TV Diamond (13E)
F 378B0CEC 01 FB938614C5EFCF83 ;Sex On TV Diamond (13E)
F 03E61D50 00 7BCBE026537807D2 ;Sex On TV Cristal (9E)
F 03E61D50 01 A2FC4FED45BC9091 ;Sex On TV Cristal (9E)
F 03E71D51 00 33244198B4EDE485 ;Sex On TV Silver (9E)
F 03E71D51 01 10EF2322A3186C27 ;Sex On TV Silver (9E)

S e x World,S e x Spice,S e x Italy Eurobird 9(9.0E)-12092H27500 3/4
V 00E400 08 D42BBF77051FC09B FTV= A1B09400C2732800 biss key DCW KEYS
Nasn=5997A696ED31E6042680F59BE1D87932   13E HOTBIRD
13E HOTBIRD
S e x On TV Diamond:
06 28 37 8B { KEY:10 60 48 B8 DE 78 2F 85 2D 5F 87 13 37 19 EE 3E }}
Sex On TV Gold:
06 28 37 87 { KEY:CD 0B 72 4A 08 F0 6D 65 90 9A 39 63 03 D8 0F EA }}

9E EUROBIRD
S e x On TV Crystal:
06 28 03 E7 {KEY: D7 D7 75 23 E2 7F 0B 6C 56 84 5F 39 B5 16 8D 58 }}
S e x On TV Silver:
05 00 03 E6 { KEY:D5 11 28 0E 65 EB 4D 9D D9 DE DB 92 69 7D C9 AF }}

 

MTV TRAX=4B0FC41E1016385E0000000000000000 28.2E
Five T2 = 0438639FBEDAF9910000000000000000
Big Brother (Chanel name:12005)Freq(12480 V 27500)@28.2E 
CW SID:2EE5 Caid 0960 KEY: 22CB938084AF97CA0000000000000000 

ART I 060400
08 6320C03A6BD55591F9D2014B04D09A29 ACTIVE 
06 2E17057CD58727412D39D9C34F72A1F4 NEXT

 

RTVi Detsky 05 00 39 D3 { 8B E8 C0 33 13 FB 77 85 3E 9C ED C7 3E 71 BF 6E }}
RTVi Europe 05 00 39 D2 { 9E 17 71 26 3B 38 80 F3 0C 98 20 C4 83 0A 96 23 }}
RTVi ME 05 00 39 D7 { 44 25 81 EA 09 35 FC 3A 0E 4D 8B E6 11 97 F1 99 }}
RTVI Nashe Kino 05 00 39 D4 { 74 07 63 DE 43 1D 6B CB 0A 96 1C BC 82 C8 32 7C

TPS PACK  & TPS.BIN
جواب سوال آقای سعید گرامی:با سلام و خسته نباشی من هستم سعید از بندر عباس بابت راهنمای که کردی ممنون هستم چرا فقط بیم شرقی ترکسات 3a کار می کنه بیم غربیش هیچی کار نمی کنه من چکار کنم دلم می خواهد ترکسات داشته باشم میشه بادیش بزرگتراز 90 بگیرم لطفا راهنمایم کن


جواب من: راحت میگیری زیاد فرقی با هم ندارنند ولی شاید چند کانال محدود را نبینی آن هم شاید در ضمن شاید مشکل از خودت هست که نمی تونی بگیری+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم مرداد ۱۳۸۷ساعت 4:22  توسط یونس  | 

TPS PACK & TPS.BIN

Today every time Update25.7*** Bell Express Vu (Canada) **** TELEWEST (UK Cable) & C&W (UK Cable) *** POLSAT 00 ***ABSAT *** ART*** DISH NETWORK *** DREAM TV 01** TPS PACK and TPS.BIN UP TO 27.7 2008 100%OK***
New Today
N 2111 01 8E31EFBDD2D876A5947ABB07B6E813F5; DigiTV
N 0501 00 F0C50759E552A55D06AF0965B8A9E468; Premiere
N 1102 01 FAD9E99827B3D66B624FA382E52615E1;UnityMedia
N C101 01 11470A91AC429A16931FEFA343031426; GLOBELCAST 97W 
N 0801 00  2267DCA78E939F16F86F8373FCC7D1F8; Bell Express Vu (Canada) 
N 0901 00  2267DCA78E939F16F86F8373FCC7D1F8Bell Express Vu (Canada)
N 4601 01 13339904AB25B37412C8F400A965E693; Euskaltel-Telecable 
N 4701 01 13339904AB25B37412C8F400A965E693; Euskaltel-Telecable 
N 5401 01 2D5F900163A06DF3 ; NTL (UK Cable) 
N 5C01 01 ABC45B7754098CCC ; C&W (UK Cable) 
N 5A01 00 7E42DC21A5C298CA ;TELEWEST (UK Cable) 
N 4E01 01  5713A0E6FD116AC5 ; DREAM TV (146E) 
N 4F01 01  5713A0E6FD116AC5 ; DREAM TV (146E) 
N 7101 00  FCB8A70AEB1611E7D45E380B44A921C9 ; Polsat (13E) 
N 0001 01:  AA982A8BC86894F23A3DCAC45EE39DF2 ;DISH NETWORK
N 0101 01:  AA982A8BC86894F23A3DCAC45EE39DF2 ;DISH NETWORK
F 106B0506 00 0438639FBEDAF991 ; Five T2 28E CW 
F 106B0506 01 0000000000000000 ; Five T2 28E CW 
F 1B6D050B 00 4B0FC41E1016385E ; MTV Trax 28.2E 
F 1B6D050B 01 0000000000000000 ; MTV Trax 28.2E
N 4B11 00 D40B16036049E748B3DC1B604E9F5F9F ; Spain Cable TV 
F 37870CEB 00 6FC2003143EB5482 ;S e x On TV Gold (13E)
F 37870CEB 01 2522DE250AF9C3C6 ;S e x On TV Gold (13E)
F 378B0CEC 00 92D3B81D9194688D ;S e x On TV Diamond (13E)
F 378B0CEC 01 FB938614C5EFCF83 ; S e x On TV Diamond (13E)
F 03E61D50 00 7BCBE026537807D2 ;S e x On TV Cristal (9E)
F 03E61D50 01 A2FC4FED45BC9091 ;S e x On TV Cristal (9E)
F 03E71D51 00 33244198B4EDE485 ;S e x On TV Silver (9E)
F 03E71D51 01 10EF2322A3186C27 ;S e x On TV Silver (9E)

S e x World,S e x Spice,S e x Italy Eurobird 9(9.0E)-12092H27500 3/4
V 00E400 08 D42BBF77051FC09B FTV= A1B09400C2732800 biss key DCW KEYS
Nasn=5997A696ED31E6042680F59BE1D87932   13E HOTBIRD
S e x On TV Diamond:
05 00 37 8B {KEY: 8F 94 EC 0F 47 B8 12 11 7E AB 1C 45 B1 10 BF 80
S e x On TV Gold:
05 00 37 87 { KEY:91 0E 23 C2 4A 48 BB 4D BB D4 03 92 85 17 6E 0A
9E EUROBIRD
S e x On TV Crystal:
05 00 03 E7 { KEY:C6 84 AF F9 4D 42 59 E8 17 D4 DE C9 64 F7 AF 0A
S e x On TV Silver:
05 00 03 E6 { KEY:15 3E FD 50 D8 0C 31 15 8C B0 82 BE 14 E8 A9 A5MTV TRAX=4B0FC41E1016385E0000000000000000 28.2E
Five T2 = 0438639FBEDAF9910000000000000000
Big Brother (Chanel name:12005)Freq(12480 V 27500)@28.2E 
CW SID:2EE5 Caid 0960 KEY: 22CB938084AF97CA0000000000000000 

ART I 060400
Key 08: BE1AAC1E37F4EB3B11F6C1749D70C0CE ACTIVE
KEY 06: 601CAC93D379BB7622ED6D2B3DFB7BDC NEXTTPS PACK  & TPS.BIN+ نوشته شده در  شنبه پنجم مرداد ۱۳۸۷ساعت 3:14  توسط یونس  | 

عکس های میگ ریان +18

+ نوشته شده در  سه شنبه یکم مرداد ۱۳۸۷ساعت 3:17  توسط یونس  | 

TPS PACK & TPS.BIN

Today every time Update*** DREAM TV (146E)01 *** Euskaltel-Telecable 01 *** DishNetwork (USA)01*** TPS PACK and TPS.BIN UP TO 23.7 2008 ok***
N 7101   00  A53965C155634638E8C3E08B8A1938C1 ; Polsat  
N 2111   01   8E31EFBDD2D876A5947ABB07B6E813F5; DigiTV
N 0501   00  F0C50759E552A55D06AF0965B8A9E468; Premiere
N 4B11 01 F247F2EFB0C48BF0636819E4B 0570034 ; Spain Cable TV

N 1102   01  FAD9E99827B3D66B624FA382E52615E1;UnityMedia
N C101 01  11470A91AC429A16931FEFA343031426; GLOBELCAST 97W
 N 0101 01 070CD19395C8F6FEF0AF8A0883A15A28 ;  Dish Network 61,5W 
New Today
N 0106  00  67 2F 02 FC 9A 93 7D 56 24 C1 8A E9 0C 86 34 09 ;Dish Network 
N 0901 01 F4D0432231CCCE534782F3D30E0CDD2A ;Bell Express Vu(Canada)

N 4701  00  25A913CC79406A5F1DFDCF9BE8F3FB02; Euskaltel cable tv 
New Today
N 5401 00 5A7EB9D349414399 ; NTL (UK Cable) 
N 5C01 00 EDAE668F836E914E ; C&W (UK Cable) 
N 5A01 01 7172889462BD8498 ; TELEWEST (UK Cable) 

N 4F01 01 1DD8F81A8D5299DD; DREAM TV (146E)01

N 3B01 01 D24570D790A398BE ; Teleclub

 

S e x World,S e x Spice,S e x Italy Eurobird 9(9.0E)-12092H27500 3/4
V 00E400 08 D42BBF77051FC09B 

 

FTV= A1B09400C2732800     biss key  New Today

 

DCW KEYS
Nasn=5997A696ED31E6042680F59BE1D87932   

 

S e x on tv Gold { 05 00 37 87 {KEY: 2F 4B 82 FC 39 DC A6 BB EE FF 9A 87 50 39 22 AB }}
S e x on tv Diamond {05 00 37 8B{KEY:36 21 DB 32 2F CE BE BB 07 9E D4 79 E6 12 C5 BD }}
S e x on tv Crystal { 05 00 03 E7 { KEY: 0D FF BC C8 17 5F 6C E2 96 6C 2D 2F 11 A2 18 CB }}
S e x on tv Silver { 05 00 03 E6 {KEY: D3 3C 4D 5C 56 BD 92 A5 48 78 5E 1E 59 3C 09 9E
}}


TPS PACK  & TPS.BIN+ نوشته شده در  سه شنبه یکم مرداد ۱۳۸۷ساعت 2:58  توسط یونس  |